Styrelse

Mats Nilsson. ordf.

Gerd Unde’n  kassör

Gunnel Hedström

Jörgen Eskilsson

Börje Magnusson

Ulf Bäckström

Karina LindhKontaktinformation


Adress:

Stortorget 2

694 30 Hallsberg


Ordförande:

Mats Nilsson

Telefon: 070-570 62 70

mats@narketryck.se


Övriga kontaktpersoner:

Gunnel Hedström

Telefon: 0733-48 03 66

gunnel.hedstrom@hotmail.com


Börje Magnusson

Telefon: 070-5650410

bormag6543@gmail.com