Välkommen till Järnvägens bridgeklubb i Hallsberg


OBS! Hemsidan håller på att flyttas till Bridgeförbundet.


Järnvägens nya hemsida hittar du  här.

(Logga in och kontrollera dina uppgifter för att få mailen vi skickar ut.)

Bridgedatas resultat hittar du här

..

Aktuellt


Allt spel är inställt till följd av Corona pandemin!!!!!

Se vidare information på hemsidan.

Årsmötet inställt!

Ny tid är inte bestämt.

Se mer på hemsidan

---------------------------------------------------------------------


Kontaktinformation


Adress:

Stortorget 2

694 30 Hallsberg


Ordförande:

Mats Nilsson

Telefon: 070-570 62 70

mats@narketryck.se


Sekreterare:

Karina Lindh

Telefon: 076-774 70 10

karina-lindh@hotmail.com


Övriga kontaktpersoner:

Börje Magnusson

Telefon: 070-5650410

bormag6543@gmail.com